Nyheter

 • 2021-06-02

  Nytt avancemang för ämnet medie- och kommunikationsvetenskap

  Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet fortsätter att avancera på listan Academic Ranking of World Universities (ARWU).

  ARWU är en av de tre högst renommerade listorna i världen över rankning av universitet och placerar nu Karlstads universitet i spannet 51–75. Ett fint kliv upp från förra årets 76–100.

  Michael Karlsson, ämnesföreträdare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, är glad åt framgångarna.

 • 2021-05-28

  Vikten av att analysera det allmänna intressets skiftande roll i datasamhället

  Facebooks censur av det Pulitzer Prize-belönade fotot på den så kallade Napalmflickan orsakade globalt ramaskri och visade att digitala medier kan omdefiniera yttrandefrihet och informationsfrihet.

  Maud Bernisson disputerade nyligen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet med sin avhandling ”The Public Interest in the Data Society: Deconstructing the Imaginary Policy of the GDPR”. Där analyserar hon definitioner och bruk av begreppet ”allmänt intresse” under beslutsprocessen för dataskyddsförordningen GDPR.

 • 2021-05-12

  ”Möjligen”, ”troligen” och ”sannolikt” vanliga ord i journalistiken under pandemiåret

  Vetenskapsjournalistik, datajournalistik och vikten av att motarbeta desinformation var några av de ämnen som avklarades i det digitala Anderseminariet.

  Vad har hänt med journalistiken under pandemiåret? Upplägget för årets första Anderseminarium i journalistik bjöd på rapporter från en bransch som har gått på högvarv sedan covid-19 satte sina klor i hela vår värld.

 • 2021-04-27

  Smart villages: Framtidens hållbara samhällen i Sverige (SVIS) sätter landsbygd och småstad i centrum

  EU har tagit fram definitioner och pilotprojekt utifrån smart villages - ett begrepp som växt fram för att flytta fokus på utveckling från stad till landsbygd och småstad. Efterfrågan från aktörer i samhället är enorm.

  Smart cities har under det senaste decenniet alltmer framhållits som ideal för städers utveckling och lösning för att möta dagens och morgondagens miljö- och klimatutmaningar. Digitala system och data används för att skapa nya och effektiva tjänster. Denna rörelse har dock i stor utsträckning utgått från större städer och urbana livsvillkor. Nu sätter forskningsmiljöerna Geomedia och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet luppen på Sveriges landsbygd och småstäder.

 • 2021-03-24

  Cornelia Brantner, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

  Cornelia, vad lockade dig till Karlstads universitet och Geomedia?
  - För fem-sex år sedan kom jag i kontakt med den spännande forskningsmiljön vid Institutionen för geografi, media och kommunikation via en artikel av André Jansson som tillsammans med Paul C. Adams skrev om kommunikationsgeografi. I detta banbrytande arbete föreslog de en bro mellan de två disciplinerna och en konceptuell ram för forskning inom kommunikationsgeografi. Det kändes som mitt i prick för mig.

 • 2021-02-01

  Hur skapar vi hållbara platsbaserade digitala upplevelser?

  Det var rubriken på förra veckans avslutande konferens i projektet ”Platsbaserade digitala upplevelser (PDU)”. Tre platser – Glaskogen, Kristinehamns skärgård och Sunne, med fokus på kultur och berättande – har blivit djupanalyserade av forskare på Karlstads universitet.

  Att vara verksam inom besöksnäringen är en utmaning. Ofta drivs besöksplatserna av mindre företag med knappa resurser. Att gå hand i hand med en målgrupp som ställer allt högre krav på digitala lösningar och upplevelser är inte helt enkelt. Men en digital utveckling behöver inte vara en app i miljonklassen. Det går att göra sin besöksplats digital med betydligt mindre medel.