Kurser i Fysik

Fysik är den ursprungliga läran om naturen, främst om materia, krafter och energi. Idag utgör den grunden för de flesta teknikområden och är i sina tillämpningar ofta nära knuten till de andra naturvetenskaperna samt t.ex. medicin.
Målet med fysik är att kunna beskriva naturens fundamentala strukturer och lagar för att utifrån dessa nå fördjupad kunskap om den fysiska verkligheten samt finna praktiska tillämpningar. Fysik har en viktig roll i utvecklingen av solceller, mobiltelefoner, satelliter och magnetresonanskameran inom sjukvården samt mycket mer. Fysik är även en filosofisk vetenskap som bidrar starkt till utvecklingen av vår värdsbild, vår plats i universum, hur det startade och vart vi är på väg.
Utbildningen i fysik på grundnivå ger dig teoretiska kunskaper och experimentella färdigheter inom klassisk fysik, som mekanik och termodynamik, och i modern fysik, som kvantfysik och relativitetsteori. På avancerad nivå fördjupas den moderna fysiken och den matematiska fysiken inom områden viktiga för nanovetenskap och partikelfysik.
Fysikstudier kan leda till kandidat-, magister- eller masterexamen samt examina på forskarnivå. Fysikstudier kan även leda till en civilingenjörsexamen i teknisk fysik eller en ämneslärarexamen.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

Kurser på förberedande nivå

Fysik Bas AUtbildningstillfällen

Kurskod: FYBX13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Fysik Bas BUtbildningstillfällen

Kurskod: FYBX23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Fysik Bas CUtbildningstillfällen

Kurskod: FYBX33

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Naturvetenskaplig basterminUtbildningstillfällen

Kurskod: BBBX08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP

Kurser på grundnivå

Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för livUtbildningstillfällen

Kurskod: FYGA02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 5–19
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Elektromagnetisk fältteori för civilingenjörerUtbildningstillfällen

Kurskod: FYGB09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Examensarbete för kandidatexamen i Teknisk fysikUtbildningstillfällen

Kurskod: TFGC01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Experimentell problemlösning och dataanalysUtbildningstillfällen

Kurskod: FYGA25

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Fasta tillståndets fysikUtbildningstillfällen

Kurskod: FYGC09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Fysik I med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: FYGL12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Fysik II med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: FYGL21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Fysik III med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: FYGL31

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Inledande modern fysikUtbildningstillfällen

Kurskod: FYGA21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Kvantfysik IUtbildningstillfällen

Kurskod: FYGB07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Kvantfysik i verklighetenUtbildningstillfällen

Kurskod: FYGA29

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
Sommar-24
Distans  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 24–33
Svenska
 Fristående kurs
4,5 HP
Mekanik med tillämpningar 1Utbildningstillfällen

Kurskod: FYGA26

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Mekanik med tillämpningar 2Utbildningstillfällen

Kurskod: FYGA27

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Modern experimentell fysikUtbildningstillfällen

Kurskod: FYGB06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Nanovetenskap IUtbildningstillfällen

Kurskod: CBGB06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Naturvetenskap och teknik - grundlärare i fritidshemUtbildningstillfällen

Kurskod: LFGG05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Naturvetenskap och teknik F-3Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGG41

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGG19

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Naturvetenskap, teknik, bild och dramaUtbildningstillfällen

Kurskod: LPGF40

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Naturvetenskap, teknik, bild och dramaUtbildningstillfällen

Kurskod: LPGF56

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Termodynamik och statistisk fysikUtbildningstillfällen

Kurskod: FYGB02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Universum - en resa genom kosmosUtbildningstillfällen

Kurskod: FYGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Kväll)
v. 36–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Vågfysik och optikUtbildningstillfällen

Kurskod: FYGA28

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Ämnesintegrerad naturvetenskap och teknik i förskolans undervisningUtbildningstillfällen

Kurskod: FLGI40

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Allmän relativitetsteoriUtbildningstillfällen

Kurskod: FYAE18

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 5–19
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Analytisk mekanikUtbildningstillfällen

Kurskod: FYAD16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
Avancerad kvantmekanikUtbildningstillfällen

Kurskod: FYAD04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
BeräkningsfysikUtbildningstillfällen

Kurskod: CBAD82

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysikUtbildningstillfällen

Kurskod: TFAE01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - NO/TeknikUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAG73

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 11–49
Svenska
Programkurs
30 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - NO/TeknikUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAG77

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Fasta tillståndets teoriUtbildningstillfällen

Kurskod: FYAE12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
Funktionella materialUtbildningstillfällen

Kurskod: CBAD81

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
Fysik IV med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: FYAL91

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Fysikalisk elektronikUtbildningstillfällen

Kurskod: FYAD19

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
Karaktärisering av material för fysikerUtbildningstillfällen

Kurskod: FYAD10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
Kvant-mångkroppsfysik - från sammanflätning till emergensUtbildningstillfällen

Kurskod: FYAD15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Kvantfysik IIUtbildningstillfällen

Kurskod: FYAD17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
KvantfältteoriUtbildningstillfällen

Kurskod: FYAD12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Matematisk fysikUtbildningstillfällen

Kurskod: FYAD18

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
Nanovetenskap IIUtbildningstillfällen

Kurskod: CBAD80

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
SolcellsfysikUtbildningstillfällen

Kurskod: FYAD14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
Sommar-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 24–33
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
SvepprobmikroskopiUtbildningstillfällen

Kurskod: FYAD07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
Symmetri - matematiska strukturer och tillämpningarUtbildningstillfällen

Kurskod: FYAD11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
YtfysikUtbildningstillfällen

Kurskod: FYAE03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
Ämnesdidaktik Utbildningstillfällen

Kurskod: LPAK15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
33% (Dag)
v. 42–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP