Att nyttiggöra forskning och vetenskap - doktorandkurs (4,5 hp)