Krav från finansiärer och vetenskapliga tidskrifter