Finansiärers krav på datahanteringsplaner och öppen data