Kurslista för Ämne på avancerad nivå

Här presenteras alla våra kurser på avancerad nivå inom ämnet

Titel
Affärsjuridik 30.0 ECTS credits
Affärsjuridisk fördjupning I 15.0 ECTS credits
Affärsjuridisk fördjupning II 15.0 ECTS credits
Affärsjuridisk fördjupning III 15.0 ECTS credits
Allmän rättslära III 7.5 ECTS credits
Alternativ tvistlösning 30.0 ECTS credits
Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning 15.0 ECTS credits
Examensarbete inom juridik 30.0 ECTS credits
Företagsbeskattning 15.0 ECTS credits
Internationell beskattning 7.5 ECTS credits
Juridiskt socialt arbete 15.0 ECTS credits
Materiell företagsbeskattning 15.0 ECTS credits
Migrationsrätt 15.0 ECTS credits
Miljörätt och social hållbarhet 15.0 ECTS credits
Offentligrättslig fördjupning 15.0 ECTS credits
Praktik: Juridik 7.5 ECTS credits
Rättsvetenskapliga perspektiv i teori och metod 30.0 ECTS credits
Skatteförfarande och skatteprocess 7.5 ECTS credits
Skattejuridisk metodkurs 15.0 ECTS credits
Skattejuridisk metodkurs I 7.5 ECTS credits
Skattejuridisk metodkurs II 7.5 ECTS credits
Skatterätt - Magisteruppsats 15.0 ECTS credits
Skatterätt II 15.0 ECTS credits
Skatterätt III 15.0 ECTS credits
Socialrätt 15.0 ECTS credits
Teori, metod och projekt inom skatterätten 15.0 ECTS credits