Programme in Surveying and Mapping

 
180 ECTS credits
Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik