Doktorandkurstorg

Välkommen till doktorandkurstorget vid Karlstads universitet

Doktorandkurstorget visar alla forskarutbildningskurser vid Karlstads universitet som har en kursplan. Några förtydliganden gällande sidan:

Kursstart: Anger när kursen ges nästa gång. Du kan välja ALLA, hösttermin (HT) eller vårtermin (VT) ett visst år. Beteckningen Alltid avser handledarledda kurser som ges av den egna handledaren när en enskild doktorand har behov. Vid behov beskriver en kurs som ges vid behov, detta är oftast kurser av seminariekaraktär som ges för flera doktorander inom ett eller flera forskarutbildningsämnen.
Kursspråk: välj bland kurser som alltid ges på svenska, alltid ges på engelska eller ges omväxlande på svenska eller engelska.
För doktorand i: ALLA avser att kursen är öppen för alla doktorander oavsett vilket forskarutbildningsämne man är antagen vid. Dessutom listas alla forskarutbildningsämnen på Karlstads universitet, vilket innebär att du kan välja ditt forskarutbildningsämne och få upp en lista på alla kurser du kan söka till.
Kursplan: Som doktorand klickar du i AKTIV så visas de kurser som fortfarande ges. INAKTIV avser tidigare kurser och dessa kan inte längre sökas.
Sökord: Här kan du söka fram kurser baserat på titel eller kurskod.

Titel Poäng Kursstart Kursspråk Kursplan Kurskod
Impact and the Utilisation of Research / Impact and the Utilisation of Research 4.5 HP HT23 Engelska Aktiv

0UNI005

Advanced Semantics / Advanced Semantics 7.5 HP HT23 Engelska Aktiv

6ENG032

Advanced topics in bilingualism / Fördjupade studier inom tvåspråkighet 7.5 HP HT23 Engelska Aktiv

6ENG035

Att nyttiggöra forskning och vetenskap / Impact and the Utilisation of Research 4.5 HP HT23 Engelska Aktiv

0UNI005

Avancerad semantik / Advanced Semantics 7.5 HP HT23 Engelska Aktiv

6ENG032

Classics in Theories of Space / Klassiker i rumsteori 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6KUG006

Collecting, managing and analyzing linguistic data / Collecting, managing and analyzing linguistic data 7.5 HP HT23 Engelska Aktiv

6ENG033

Feminist Geographies / Feminist Geographies 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6KUG005

Feministisk geografi / Feminist Geographies 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6KUG005

Forskningsetik och oredlighet inom Humanistisk – Samhällsvetenskaplig forskning 7.5 HP HT23 Svenska Aktiv

X

Fördjupade studier inom tvåspråkighet / Fördjupade studier inom tvåspråkighet 7.5 HP HT23 Engelska Aktiv

6ENG035

Hälsa ur ett flervetenskapligt perspektiv / Health from an interdisciplinary science perspective 7.5 HP HT23 Svenska och Engelska Aktiv

0UNI008

Information retrieval and publishing strategies / Information retrieval and publishing strategies 3.0 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

0UNI014

Informationssökning och publiceringsstrategier / Information retrieval and publishing strategies 3.0 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

0UNI014

Insamling, behandling och analys av lingvistiska data / Collecting, managing and analyzing linguistic data 7.5 HP HT23 Engelska Aktiv

6ENG033

Introduction Course Human Geography / Introduction Course Human Geography 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6KUG002

Introduktionskurs Kulturgeografi / Introduction Course Human Geography 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6KUG002

Klassiker i rumsteori / Klassiker i rumsteori 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6KUG006

Kvalitativ vetenskaplig metodik / Qualitative Scientific Methodology 7.5 HP HT23 Svenska Aktiv

3FHV001

Netnografi och Big Data / Netnography and Big Data 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6INF001

Netnography and Big Data / Netnography and Big Data 7.5 HP HT23 Svenska eller Engelska Aktiv

6INF001

Qualitative Scientific Methodology / Qualitative Scientific Methodology 7.5 HP HT23 Svenska Aktiv

3FHV001

Tal och social interaktion i institutionella sammanhang: Från datainsamling till analys / Talk and social interaction in institutional settings: From data collection to data analysis 7.5 HP HT23 Engelska Aktiv

6ENG041

Talk and social interaction in institutional settings: From data collection to data analysis / Talk and social interaction in institutional settings: From data collection to data analysis 7.5 HP HT23 Engelska Aktiv

6ENG041

Writing in Science and Technology 5.0 HP HT23 English Aktiv

7DAV013