Hallå där Per Kristensson, föreståndare för Centrum för tjänsteforskning (CTF)

 2024-04-24