Workshop och diskussioner om samarbete med risk- och säkerhetsavdelningen vid Länsstyrelsen i Värmland