Simone Fischer-Hübner i jury för europeisk cybersäkerhetstävling

 2019-10-29