Projektkurs ledde till forskarsanställning

 2019-12-18