Ökad säkerhet av personlig data i molnet

 2015-12-01