Mindre fördröjningar med smartare WiFi

 2018-12-12