Forskarstudent uppmärksammas och tackas av Google

 2017-05-02