Beviljade anslag från KK-stiftelsen möjliggör breddat kursutbud i datavetenskap

 2020-10-05