Nyheter

 • 2021-06-08

  Flerskaliga modeller hjälper till att lösa enorma problem

  Att veta hur länge lagrad koldioxid stannar i marken eller hur grundvattnet rinner under markytan är svåra frågor att svara på. Matematiska beräkningar blir ofta så komplicerade att datorer inte kan hantera dem.

  Den här typen av forskning började på 1970-talet när olja och gas skulle utvinnas i Nordatlanten. Omar Richardson, ny doktor i matematik vid Karlstads universitet, har i sin avhandling "Multiscale models and simulations for diffusion and interact in heterogeneous domains" undersökt hur matematiska modeller kan ge svar på komplicerade frågor.

 • 2021-03-29

  Forskningsprofilen High Quality Networked Services in a Mobile World (HITS) är avslutad

  Det övergripande målet för HITS var att bidra till utvecklingen av högkvalitativa nätverkstjänster för en mobil värld genom forskning och industriellt samarbete i världsklass. Projektet startade i september 2014 och avslutades 2020 med mycket gott resultat.

  Inom forskningsprofilen HITS samarbetade forskare från Datavetenskap vid Karlstads universitet med följande företag från svensk IT-industri för att hitta nya högkvalitativa nätverkstjänster för en mobil värld - Clavister, Ericsson, Icomera, Sandvine och Tieto.

  Samtliga mål och delmål i projektet uppnåddes med mycket gott resultat. Vi har bidragit till utveckling av toppmodern teknik och produkter. Vi har också stärkt forskning och utbildning i datavetenskap och datateknik vid Karlstads universitet.

 • 2021-02-24

  DAMI4.0 – ny centrumbildning samlar expertis inom glödhett område

  Ångmaskiner, elektrifieringen inom industrin och CNC – alla tre viktiga markeringar inom industrins historia. Idag ställer digitaliseringen inom industrin nya krav. Med centrumbildningen DAMI4.0 ska Karlstads universitet vara redo att möta branschens efterfrågan på ny teknik.

  Frustande ångmaskiner och svetsande robotar har betytt mycket för utvecklingen inom industrin. 2021 står vi på tröskeln till den fjärde industriella revolutionen med olika teknologier som kommer att kunna generera en mer hållbar produktion och bygga bort mänskliga felfaktorer.

 • 2021-02-01

  B2B Forum on SmartIndustry 2021

  20 – 21 januari genomfördes den digitala konferensen B2B Forum on SmartIndustri på Karlstads universitet. Syftet var att belysa styrkorna med Industry 4.0 och på vilka sätt dess tekniska aspekter är relevanta.

  Programmet för den tekniska konferensen fokuserade på Industrial Internet of Things (IoT), Edge/Cloud computing, 5G Networks och den roll som maskininlärning och Artificial Intelligence (AI) har för stål-, massa-, pappers- och processindustrin.

 • 2020-12-17

  Projektet Privacy&Us - hur man gör personlig integritet användbar

  Vi utsätts ofta för sekretessmeddelanden som är utformade på ett sätt som knuffar oss till att snabbt samtycka och avslöja mer data än nödvändigt. I projektet Privacy&Us har Karlstads universitet för första gången samordnat ett projekt inom ett europeiskt ramprogram.

  Projektet Privacy&Us (Privacy & Usability), som nyligen avslutats, har utbildat tretton innovativa Early Stage Researchers (ESR) inom området integritet och användbarhet i att resonera, utforma och utveckla nya användbara lösningar för att skydda medborgares integritet.

  - Expertisen inom Privacy&Us är mycket nödvändig för industri, myndigheter och akademi och vi är glada över att det har varit så framgångsrikt, säger Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet.

 • 2020-12-14

  MiMM-day 2020

  För 4 år sedan tog Elisabet Mellroth och Adrian Muntean Mathematics meets Industry (MiMM) till Karlstads universitet. Idag är MiMM-day ett årligen återkommande event för intresserade av matematik på en högre nivå. Den 15:e december genomförs årets MiMM-day.

  MiMM-day vänder sig till de gymnasiestudenter, doktorander, universitetsstudenter och forskare som har ett extra intresse för matematik. Lokala företag presenterar ett antal problem som deltagarna får försöka lösa under en intensiv dag. Studenterna uppmanas tänka utanför traditionella ramar och dessutom får de en insyn i hur företagen arbetar. Studenterna blir på så vis en potentiell pool för företagets nästa praktikanter eller anställda.