Nyheter

 • 2020-12-03

  Doktorsavhandling i ett ekosystem av personuppgifter

  Insamling och hantering av personuppgifter är alltid en utmaning. Med avhandlingen ”Go the Extra Mile for Accountability: Privacy Protection Measures for Emerging Information Management Systems” har Jenni Reuben doktorerat i ämnet datavetenskap

  För att sätta din forskning i ett sammanhang - kan du ge ett exempel på en heterogen datormiljö?
  - Data eller insamling av personuppgifter lagras inte på ett centralt ställe, det distribueras överallt av många olika parter som samarbetar med varandra för att uppnå ett gemensamt mål. Det finns inte en fullständig bild av varje organisation eller enhet den distribueras i utan det sker över olika enheter. De samarbetar för att bearbeta denna typ av information.

 • 2020-11-19

  Transparens och personlig integritet för mobila fitnessapplikationer

  Patrick Murmanns forskning handlar om att skapa användbar teknik för att hjälpa användare av mobila fitness- och träningsapplikationer att förstå hur den personliga information de delar med sig behandlas och kommer att behandlas.

  Syftet med Patricks avhandling är att systematiskt tillämpa principer som rör användarcentrerad design som underlättar transparens och informerar om hur man kan påverka behandlingen av personuppgifter med hänsyn till målgruppens behov.

  För att uppnå detta får användarna aviseringen på sina mobiltelefoner, exempelvis ett meddelande om missbruk av personuppgifter. Användaren informeras om möjliga konsekvenser av personuppgiftsbehandling och profilering av tjänsteleverantör eller andra tips om hur användaren själv kan förbättra sin integritet.

 • 2020-11-04

  Stärkta integritetsbeslut med hjälp av visuell design

  Hur medveten är du om vilka integritetsbeslut du gör på internet? Agnieszka Kitkowska har i avhandlingen ”Homo Varius: Investigating Intrinsic and Extrinsic Determinants to Explain Online Privacy Decisions” undersökt hur vi kan bli mer medvetna om våra val och vilken betydelse gränssnittet har för dem.

  Heuristik är inom datavetenskap ett sätt att göra smarta antaganden som i sin tur hjälper till att hitta lösningar till ett problem. Agnieszka Kitkowskas forskning fokuserade på att undersöka om dessa integritetsbeslut är rationella eller heuristiskt baserade och hur man kan hjälpa människor att göra mer informerade val.

 • 2020-11-03

  Kvalitetsgranskning för datavetenskap och datateknik klar

  Kvalitetsutvärderingen inom Treklövern för huvudområdet datavetenskap inklusive Civilingenjörsexamen datateknik och högskoleingenjörsexamen datateknik är nu klar.

  Utbildningarna ansen vara ingenjörsmässigt bra men saknar till viss del de vetenskapliga aspekterna. Vidare vill studenterna se en tydligare progression från teori till praktik till presentation med tydliga instruktioner att följa. Förbättringspunkterna stöds av Treklöverns bedömargrupp.

 • 2020-10-12

  Överdriven datatillgång från appar - ett hot mot individuell integritet

  Nurul Momen, doktorand vid institutionen för datavetenskap vid Karlstads universitet, har undersökt huruvida appars tillgång till data tar hänsyn till användarens integritet.

  Låt oss säga, rent hypotetiskt, att det finns en app för att tvätta händerna. Du startar den för första gången och ett gränssnitt förklarar: ”Tillstånd krävs för att få tillgång till vatten”.
  Du trycker på ”Tillåt” och använder då en app för att tvätta dina händer. Därefter lägger du tillbaka telefonen i din ficka. Sedan kommer frågorna. Återkallade jag tillståndet att komma åt vatten? Rinner det fortfarande?

 • 2020-10-07

  Tung metallindustri digitaliseras

  Att digitalisera industrin har visat sig vara ett effektivt sätt att minska antalet fel i produktionsleden. Den nya tekniken har främst funnits i exempelvis bilindustrin. I ett nytt projekt blickar forskare på Karlstads universitet på den riktigt tunga metallindustrin där manuellt arbete fortfarande är vanligt.

  Smidesprocesser i tung metallindustri består av många manuella processer där ett fel kan innebära kostsamma produktionsstopp. Att automatisera de olika stegen med hjälp av maskin- och materiallära, säker datahantering och Internet Of Things är huvuddelarna i forskningsprojektet ”Smart Forge – hållbar produktion genom AI-styrd smidesugn”.