Nyheter

 • 2020-07-03

  Studenter från Karlstads universitet är Värmlands innovationsvinnare inom det nationella SKAPA-programmet

  Nu är årets SKAPA-pristagare utsedda i Värmland och till den nationella finalen skickas två bolag som möter behov inom hållbart byggande och psykisk ohälsa och utanförskap bland universitetsstudenter.

  Årets länsvinnare
  Studenterna som startat Woodbe Engineering heter John Segolsson och Filip Palosaari och tog sin examen i byggteknik på Karlstads universitet i år. Woodbe Engineering har utvecklat en lösning som gör det möjligt att bygga en trästomme utan skruv eller mekaniska förbindelser i metall. Genom att istället skapa ett självlåsande stomsystem bidrar lösningen till att förkorta byggtider, att utveckla det industriella byggandet och bidra till ett mer hållbart byggande.

 • 2020-06-23

  Tre forskningsbitar inom datavetenskap pusslas ihop

  Karlstads universitet har beviljats medel av KK-stiftelsen för ett projekt inom det som kallas ”Internet of things” – processer som gör industrin smartare med hjälp av AI-teknik.

  Andreas Kassler, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet, vad är det ni vill göra?
  - Industrin förändras hela tiden och installationer av sensorer blir allt vanligare då mycket förs över till maskininlärning för analys i lokala datorer. Det vi kallar AI-baserade edge-tjänster. De här tre delprojekten kommer att ingå i ett KK-stiftelsen-finansierat synergiprojekt som vi genomför med Ericsson, Tieto, Uddeholm, Time Critical Networks samt Karlstads El och Stadsnät. I det här forskningsprojektet vill vi framförallt föra samman tre forskningsbitar.

 • 2020-06-05

  Per Hurtig är ny docent i datavetenskap

  Per Hurtig är Datavetenskaps senaste docent. Hans forskning handlar om att göra kommunikation över internet snabbare och mer effektiv.

  – Antalet uppkopplade enheter har ökat enormt de senaste åren vilket i sin tur har skärpt kvalitetskraven betydligt, säger Per Hurtig. Både applikationer och användare är numera beroende av högre kvalitet, i termer av snabbare uppkoppling och lägre fördröjningar. Min forskning handlar mycket om hur användare av uppkopplade enheter, såsom mobiltelefoner, ska få en bättre upplevelse.

  Tre fokusområden
  Sedan disputationen 2012 har Pers arbete varit inriktat på tre områden som speglat mobilanvändningen och dess utveckling i samhället.

 • 2020-05-26

  Så kan arbetet med säkra brandväggar effektiviseras

  Korrekt installation av brandväggar är ett utmanande arbete som blir svårare och svårare allt eftersom ett nätverk växer. Artem Voronkov, nybliven doktor i datavetenskap, har fokuserat på hur man kan hjälpa systemadministratörer att förbättra hanteringen av brandväggar.

  De flesta företag har tillgång till internet och internetanslutna nätverk. Det finns många hot online som kan skada datasystem som till exempel trojaner och DoS-attacker (Denial-of-Service), och leda till stöld av konfidentiell data, driftstörningar och ekonomiska förluster. Alla organisationer oavsett storlek, typ av verksamhet och infrastruktur, kräver säkerhetslösningar som skyddar deras nätverk mot det ständigt växande antalet säkerhetshot. Brandväggar är en viktig komponent i datasäkerheten som skyddar nätverk genom att kontrollera inkommande och utgående trafik.

 • 2020-05-12

  Mobila användare ställer allt högre krav på prestanda

  Användare av exempelvis Google drive, Spotify och Netflix ställer höga krav och blir samtidigt mer och mer mobila. Tekniken bakom betyder allt. Kyoomars Noghani Alizadeh, nybliven doktor på Karlstads universitet, har tittat på vilka utmaningar IT-jättarna står inför med migration av stora datamängder samt hur den bäst kan genomföras i realtid.

  Kyoomars Noghani Alizadeh har två teser i sin doktorsavhandling. Den första bygger på nätverkens utmaningar som bolagen står inför, den andra tar upp kostnader för att genomföra virtualisering i realtid till en allt mer rörlig målgrupp.

  Kyoomars Noghani Alizadeh förklarar:
  - Enkelt uttryckt är virtualisering en teknik som ger slutanvändarna en möjlighet att dela beräkningsresurser på datorer. Dagens datorer har enorma bearbetnings- och lagringskapaciteter så att de inte lätt blir mättade, men många av företagen har inte råd att äga en lämplig infrastruktur.

 • 2020-04-29

  Ny hedersdoktor värnar personlig integritet inom dataområdet

  Den tyska datavetaren Marit Hansen har under sina år som forskare och dataskyddskommissionär varit banbrytande för begreppet dataskydd och integritet med hjälp av teknik. För sitt bidrag till utbildning och forskning inom området vid Karlstads universitet utses hon till hedersdoktor vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.

  Marit Hansen är en pionjär som sedan 25 år verkar utanför akademin i områdena dataskydd, personlig integritet och säkerhet med stöd av såväl teknologi som lagstiftning. Hon är dataskydds-kommissionär i delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland sedan 2015 och har även flera andra uppdrag inom området. 2018 utsågs hon till ledamot i den nationella kommissionen om dataetik i Tyskland. Marit Hansen har i offentliga debatter och i diskussioner med politiker tagit strid för personlig integritet inom dataområdet som en grundläggande medborgerlig rättighet.