Workshop om småskaliga gårdar och hållbart jordbruk: Från stöd i byråkratidjungeln till mobila slakterier.

 2022-01-26