2017 Summer AMA Conference, Innovation and Sustainability in Marketing San Fransisco, USA https://www.ama.org/events-training/Conferences/Pages/Summer-Marketing-Educators-Conference.aspx
CTF kollegium September 6 during CTFs planningdays
Idag räcker det oftast inte för företag att erbjuda en bra produkt till ett bra pris. För att behålla kunders lojalitet och skapa intresse och attrahera nya kunder, behövs något mer.
The crucial role of services in business and cities competitiveness. September 7-9, 2017, Bilbao, Spain Organised by Business Faculty & MIK, Mondragon University Service scholars face new challenges within a more complex and inter-dependent world that needs to achieve a balanced, inclusive and sustainable growth. RESER 2017 will pay special attention to the servitization issue that is changing the business models of a lot of industries around the world.
Place: Minerva, house 12 More info and program will be posted at a later date
Möte med SAMOTs forskare, doktorander och administratörer Upplysningar Margareta Friman Telefon: 054-700 1168 E-post: margareta.friman@kau.se Lokal: 11A 316
Välkommen till den sjätte i en serie årliga vetenskapliga konferenser som samlar svensk transportforskning! Årets konferens hålls den 17-18 oktober på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Konferensen omfattar alla transportslag och alla typer av transportrelaterade frågor.
Årets tema är avtryck - att påverka sin omvärld med kunskap. Vi ser på påverkan ur ett globalt perspektiv och har bjudit in Staffan Landin som föreläsare. Hur ser de globala utvecklingstrenderna ut och hur är bilden av världens tillstånd idag? Staffan Landin talar om fattigdomsbekämpning och mänsklig utveckling runt om i världen och gör det på ett mycket pedagogiskt sätt.
Konferens för SAMOT forskare, doktorander och administratörer Upplysningar Margareta Friman Telefon: 054-700 1168 E-post: margareta.friman@kau.se