Kalendarium

Game-changers: dynamic capabilities’ influence on service ecosystems Johanna will discuss different areas of her research and also focus on the linkage between the actors’ dynamic capabilities and their ability to influence service ecosystems. Welcome!  
CTF kollegium Tid, 23 november, kl. 10.00-10.30 Plats, CTFs lunchrum
Ander Visiting Professor, Satoshi Fuji, Department of Urban Management, Kyoto University will present part of his latest book: ”Automobile reduction will produce urban vitality; from psychological, economic, sociological, medical and educational perspectives” Welcome!
Service Convention Sweden 2018: Mod, samverkan och digitalisering  Ökad globalisering, krav på effektivisering och digitalisering utmanar befintliga strukturer i dagens samhälle och skapar nya förutsättningar för att utveckla välfärdstjänster. Service Convention Sweden bidrar till att stimulera utvecklingen av nya välfärdstjänster och är en mötesplats där du som deltagare får inspiration, kunskap och insikter som du kan använda i ditt arbete med att möta framtidens utmaningar.
Katrin Lättman försvarar sin avhandling i psykologi, "Perceived Accessibility - Living a satisfactory life with help of the transport system" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Ingrid Zakrisson, opponent, professor, Mittuniveristetet Sonja Forward, betygsnämnd, doktor, Statens väg- och transportforskningsinstitut Ulf Mellström, betygsnämnd, professor, Karlstads universitet Andreas Nilsson, betygsnämnd, docent, Göteborgs universitetet Upplysningar Britt-Marie Shandrew Telefon
The 16th International Research Symposium on Advancing Service Research and Practice Since 1988, the QUIS symposium brings together the best interdisciplinary academic research and management practices in a forum to advance the study of service as a field. We welcome established topics in service research as well as newer topics. QUIS16 will be held June 10-13, 2019 in Karlstad, Sweden. A Best Paper Award will be presented during the conference.
Prenumerera på Kalendarium