Kalenderarkivflöde för Karlstads universitet

Välkommen till Kotaiba Aals slutseminarium Titel: "Transforming Service Ecosystem to improve Human Well-being” Tid: 24 januari, kl.
Välkommen till Peter Samuelssons mellanlägesseminarium Titel: Service Innovation in Healthcare Tid: Fredag den 2 februari, kl. 10.15-12.00 Plats: 11A316 Opponent Per Carlborg, Örebro universitet  
Jenny Karlsson försvarar sin doktorsavhandling i företagsekonomi, "Perspectives on frontline employees' role in service innovation and value creation". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Maria Holmlund.Rytkönen, professor, opponent, Svenska handelshögskolan i Helsingfors Lars Fuglsang, professor, betygsnämnd, Roskilde universitet, Danmark Rolf Røning, professor, betygsnämnd, Høgskolen i Innlandet, Norge Per Kristensson, professor, betygsnämnd, Karlstads universitet Ordförande
​2018 AMA Winter Academic Conference Integrating Paradigms in a World Where Marketing is Everywhere       Bringing together perspectives, approaches, and even fields that are outside marketing but studying what we also study (such as computer science). Marketing touches everything these days and the marketing discipline can take more ownership of this.   This theme continues our trend of creating a “big tent” space where marketing scholars from across the discipline come together.
The 16th International Research Symposium on Service Excellence in Management In 2019, QUIS will return to where it all started back in 1988 when the first QUIS symposium took place. Welcome to the city of sun, Karlstad, Sweden!  Since 1988, the QUIS symposium brings together the best interdisciplinary academic research and management practice in a forum to advance the study of service as a field.
Subscribe to Kalenderarkivflöde för Karlstads universitet