Kalendarium

Welcome to a seminar with Assistant Professor Katrin Eling from the Innovation, Technology Entrepreneurship & Marketing (ITEM) Group at Eindhoven University of Technology  (TU/e). Katrin will talk about her research and the current meta-analysis of the front end innovation field.   RESEARCH PROFILE Dr.ir.
CTF kollegium Tid, 23 november, kl. 10.00-10.30 Plats, CTFs lunchrum
Innovationer, tjänster och upplevelser  28-29 november 2018 arrangeras Service Convention Sweden för fjärde året.
Katrin Lättman försvarar sin avhandling i psykologi, "Perceived Accessibility - Living a satisfactory life with help of the transport system" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Ingrid Zakrisson, opponent, professor, Mittuniveristetet Sonja Forward, betygsnämnd, doktor, Statens väg- och transportforskningsinstitut Ulf Mellström, betygsnämnd, professor, Karlstads universitet Andreas Nilsson, betygsnämnd, docent, Göteborgs universitetet Upplysningar Britt-Marie Shandrew Telefon
The 16th International Research Symposium on Advancing Service Research and Practice Since 1988, the QUIS symposium brings together the best interdisciplinary academic research and management practices in a forum to advance the study of service as a field. We welcome established topics in service research as well as newer topics. QUIS16 will be held June 10-13, 2019 in Karlstad, Sweden. A Best Paper Award will be presented during the conference.
Prenumerera på Kalendarium