Möt en forskare: Ett nytt masterprogram i statsvetenskap