Möt en forskare: Att rekrytera och behålla personal i avfolkningsbygder