Alla program

Vid Karlstads universitet kan du välja mellan ett 40-tal program på grundnivå och ett 30-tal på avancerad nivå. Programmen leder till en examen och är sammansatta av kurser som du läser i en viss ordning.

Senaste uppdatering: 2016-08-24
Studenter solar framför biblioteket