Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund, VAL (grundnivå)

 
7,5 HP