Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund, VAL (avancerad nivå)

 
7,5 HP