Kurser i Musik- och ljudproduktion

Musik och ljud har blivit en allt viktigare del i våra liv. Att skapa rätt ljud eller sound till en speciell sorts musik, där också hänsyn måste tas till akustiska förhållanden är en uppgift som bygger på kunnande, erfarenhet och ett konstnärligt handlag.
Musik- och ljudproduktion ger kurser som kan läsas fristående.

Ljudstudion på MHI stod klar 2014 och är från grunden utformad för de krav som ställs på en modern inspelningsstudio. Den har ett stort inspelningsrum på 60 kvm med 6 m i takhöjd och reglerbar akustik, samt ett mindre angränsande inspelningsrum på 17 kvm. Det stora kontrollrummet är på 30 kvm och utformat för att vara lämpligt i undervisningssammanhang. Här har vi en helt ny lyssning från Genelec.Dessutom finns det tre mindre kontrollrum som även kan fungera som isolationsrum vid inspelning. Genom ett både analogt och digitalt ledningsnät kan vi dessutom göra inspelningar från övriga delar av skolan.

Musikhögskolan Ingesund är ett Apple Authorised Training Center och kan som sådant ge utbildning och certifiering i Logic Pro. Vi jobbar även med ProTools och andra ledande mjukvaror för musikproduktion. I stora kontrollrummet används Solid State Logic Nucleus 2 kontrollyta samt lyssning för surroundmixning. I våra mindre kontrollrum använder vi rena DAW-stationer med Focusrite interface. Vår stora konsertsal har ett Yamaha CL5 för vår konsertverksamhet och genom Dante-nätverk kan vi spela in från såväl stora som lilla konsertsalen eller andra delar av skolan.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.