Kurser i Musiklärare

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Allmänt utbildningsområde 3 22,5 HP
Ensembleledning 7 15 HP
Examensarbete 15 HP
Instrument och ensemble 1 7,5 HP
Instrument och ensemble 2 7,5 HP
Instrument och ensemble 3 15 HP
Instrument och ensemble 4 15 HP
Instrument och ensemble 5 15 HP
Instrument och ensemble 6 7,5 HP
Instrument och ensemble 7 7,5 HP
Instrumentalspel/Sång afroamerikansk inriktning 7 15 HP
Instrumentalspel/Sång folkmusikinriktning 7 15 HP
Instrumentalspel/Sång klassisk inriktning 7 15 HP
Musik i gymnasiet samt avslutande del i klassrumsundervisning 15 HP
Musik i klass 1 7,5 HP
Musik i klass 2 7,5 HP
Musik i klass 3 15 HP
Musik i klass 4 15 HP
Musik i klass 5 15 HP
Musik i klass 6 7,5 HP
Musik i klass 7 7,5 HP
Musik med didaktisk inriktning 1 22,5 HP
Musik med didaktisk inriktning 10 7,5 HP
Musik med didaktisk inriktning 2 22,5 HP
Musik med didaktisk inriktning 3 15 HP
Musik med didaktisk inriktning 4 7,5 HP
Musik med didaktisk inriktning 5 7,5 HP
Musik med didaktisk inriktning 6 7,5 HP
Musik med didaktisk inriktning 7 7,5 HP
Musik med didaktisk inriktning 8 7,5 HP
Musik med didaktisk inriktning 9 7,5 HP
Musik- och ljudproduktion 1 7,5 HP
Musik- och ljudproduktion 2 7,5 HP
Musik- och ljudproduktion 3 15 HP
Musik- och ljudproduktion 4 15 HP
Musik- och ljudproduktion 5 15 HP
Musik- och ljudproduktion 6 7,5 HP
Musik- och ljudproduktion 7 7,5 HP
Musikaliskt, konstnärligt-gestaltande examensarbete 15 HP
Musikteori och komposition 1 7,5 HP
Musikteori och komposition 2 7,5 HP
Musikteori och komposition 3 15 HP
Musikteori och komposition 4 15 HP
Musikteori och komposition 5 15 HP
Musikteori och komposition 6 7,5 HP
Musikteori och komposition 7 7,5 HP
Självständigt arbete 1 - Musiklärare 15 HP
Självständigt arbete 2 - musiklärare 15 HP
Specialisering 1, del 2 15 HP
Specialisering 1, del 3 7,5 HP
Specialisering 2, del 2 15 HP
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - musiklärare 7,5 HP
Verksamhetsförlagd utbildning 3 - musiklärare 7,5 HP
Verksamhetsförlagd utbildning 4 - musiklärare 7,5 HP