Kurser i Genusvetenskap

Genusvetenskap omfattar historiska och samtida studier av den kunskapsmässiga, sociala och kulturella innebörden av begreppet kön.
Grunden för genusvetenskapen är insikten om könsdimensionens betydelse i stora som små sammanhang. Genusvetenskap har sin vetenskapliga bas i feministisk forskning, som problematiserar relationer mellan könen ur ett maktperspektiv. Genusvetenskap kan utgöra huvudämne i kandidatexamen och kurser i genusvetenskap kan ingå i examina på avancerad nivå. Ett antal kortare kurser erbjuds även.

Kurser på grundnivå

Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheterUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGA76

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
25% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Feministisk postkolonialism och kritiska rasstudierUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGB21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 37–48
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Genus och jämställdhet i teori och praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGA12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Kväll)
v. 36–47
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Genus, hälsa och teknologiUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGH10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
25% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Genus, sexualitet och psykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGP10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 44–2
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Genusvetenskap IUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGA30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska och engelska
 Fristående kurs
30 HP
Genusvetenskap IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGC20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
30 HP
Jämställdhet för vem? Intersektionella perspektiv på politik och praktik Utbildningstillfällen

Kurskod: GVGJIP

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–47
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ledarskap, organisation och könUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGA11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
25% (Dag)
v. 4–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Män och maskuliniteterUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGMM1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–47
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Män, manligheter och förändringsprocesserUtbildningstillfällen

Kurskod: GVGA13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
25% (Dag)
v. 4–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Självständigt arbete i Genusvetenskap (högskoleexamen)Utbildningstillfällen

Kurskod: GVGBU1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 49–2
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Genus och samhälletUtbildningstillfällen

Kurskod: GVAGS1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 36–2
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
30 HP
Genus och samhälletUtbildningstillfällen

Kurskod: GVAGS2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 36–44
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Självständigt arbete i genusvetenskap (magister)Utbildningstillfällen

Kurskod: GVADU1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 45–2
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Transstudier och aktivismUtbildningstillfällen

Kurskod: GVATS1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
25% (Dag)
v. 4–23
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP