Kurser i Konst- och bildgestaltning

Vi erbjuder ett flertal fristående tvärvetenskapliga kurser som ger grundläggande kunskaper i konstnärliga praktiker med teoretisk bas. Bild är ett växande område som griper in i och finns i alla vetenskapliga discipliner, bilder finns i all vår kommunikation idag, bild innefattar både två- och tredimensionella uttryck samt gestaltning av rum och miljö. Undervisningen utformas i spänningsfältet mellan konstnärliga praktiker, gestaltande processer och teoretiska studier inom bildområdet. Med olika tekniker och verktyg för bildarbete, undersöker du uttrycksformer och utvecklar din förmåga att gå från idé till genomförande och presentation. Genom studier inom visuell kultur utvecklar du kunskaper i att tolka och analysera estetiska uttryck bildgestaltning.

FRISTÅENDE KURSER
Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Kurser på grundnivå

Bild för grundlärare i årskurs 4-6Utbildningstillfällen

Kurskod: KBGAG1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Bild för grundlärare i årskurs 4-6Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGG20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Bild i sociala medierUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGSM1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Distans  (Karlstad)
50% (Distans)
v. 35–44
Svenska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Distans)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Distans)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Bildberättande IIUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGAB2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéerUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGAB1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Bildgestaltning i praktiken IUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGP01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Bildskapande i förskola och skolaUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGBS1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Distans  (Karlstad)
50% (Veckoslut)
v. 35–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Veckoslut)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Fotografins filosofi I: IntroduktionUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGFF1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Distans)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Fotografins filosofi II: Fotografiets berättarteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGFF2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Distans  (Karlstad)
25% (Kväll)
v. 35–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Kväll)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Skissteknik IUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGAT1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Campus  (Karlstad)
25% (Kväll)
v. 35–2
Svenska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
25% (Kväll)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Kväll)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Skissteknik IIUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGAT2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Kväll)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Visuellt tänkande och gestaltningUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGIP1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-23
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 45–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP