Kurser i Konst- och bildgestaltning

Vi erbjuder ett flertal fristående tvärvetenskapliga kurser som ger grundläggande kunskaper i konstnärliga praktiker med teoretisk bas. Bild är ett växande område som griper in i och finns i alla vetenskapliga discipliner, bilder finns i all vår kommunikation idag, bild innefattar både två- och tredimensionella uttryck samt gestaltning av rum och miljö. Undervisningen utformas i spänningsfältet mellan konstnärliga praktiker, gestaltande processer och teoretiska studier inom bildområdet. Med olika tekniker och verktyg för bildarbete, undersöker du uttrycksformer och utvecklar din förmåga att gå från idé till genomförande och presentation. Genom studier inom visuell kultur utvecklar du kunskaper i att tolka och analysera estetiska uttryck bildgestaltning.

FRISTÅENDE KURSER
Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.