Kurser i Konst- och bildgestaltning

Vi erbjuder ett flertal fristående tvärvetenskapliga kurser som ger grundläggande kunskaper i konstnärliga praktiker med teoretisk bas. Bild är ett växande område som griper in i och finns i alla vetenskapliga discipliner, bilder finns i all vår kommunikation idag, bild innefattar både två- och tredimensionella uttryck samt gestaltning av rum och miljö. Undervisningen utformas i spänningsfältet mellan konstnärliga praktiker, gestaltande processer och teoretiska studier inom bildområdet. Med olika tekniker och verktyg för bildarbete, undersöker du uttrycksformer och utvecklar din förmåga att gå från idé till genomförande och presentation. Genom studier inom visuell kultur utvecklar du kunskaper i att tolka och analysera estetiska uttryck bildgestaltning.

FRISTÅENDE KURSER
Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Kurser på grundnivå

Bild för grundlärare i årskurs 4-6Utbildningstillfällen

Kurskod: KBGAG1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Bild för grundlärare i årskurs 4-6Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGG20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
VT-20
Distans
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Bild i sociala medierUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGSM1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Distans)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéerUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGAB1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Bildgestaltning IUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGES1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Bildskapande i skola och förskolaUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGAP2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Okänd)
v. 36–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Estetiska lärprocesserUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGEL1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
25% (Kväll)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
HT-20
Campus
25% (Kväll)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Fotografins filosofi I:IntroduktionUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGAF2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Fotografins filosofi II: Fotografiets berättarteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGAF3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Fotografins filosofi III: NaturfotografiUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGAF4

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Okänd)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Fotografins filosofi IV: Bilden av stadenUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGAF5

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Okänd)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Konst och design IUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGAD1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
30 HP
Konst och design IIUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGBD1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
30 HP
Skissteknik IUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGAT1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
25% (Kväll)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
25% (Kväll)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
Sommar-20
Campus
50% (Dag)
v. 24–33
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Skissteknik IIUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGAT2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
25% (Kväll)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Visuellt tänkande och gestaltningUtbildningstillfällen

Kurskod: KBGIP1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP