Kurser i Konst- och bildgestaltning

Konst- och bildgestaltning är samlingsnamnet för kurser som behandlar gestaltningens teori och praktik inom det visuella området. Genom studier av hur bildkonst, arkitektur och hantverksmässigt producerade objekt skapas, tränar du förmågan att förstå och analysera estetiska uttryck och kreativa processer. Genom formlaborationer undersöker du det visuella områdets olika uttrycksformer och utvecklar ditt eget bildskapande.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.