Kurser i Oral hälsa

Ämnet oral hälsa är human-, samhälls- och beteendevetenskapligt förankrat och praktiskt orienterat, grundat på individuella förutsättningar och på förståelse av samspelet mellan människor.
Oral hälsa innefattar kunskaper och färdigheter i att bedriva och utveckla munhälsofrämjande insatser och munhälsovård på både populations- och individnivå. Ämnet ingår som huvudämne i tandhygienistprogrammet.