Kurser i Oral hälsa

Oral hälsa ingår som huvudområde i tandhygienistprogrammet. Området är mångfacetterat och bildar en helhet av kunskaper från naturvetenskapliga (främst odontologi och medicin) samt samhälls-, beteende- och folkhälsovetenskapliga domäner. Oral hälsa innefattar kunskaper och färdigheter i att bedriva och utveckla munhälsofrämjande insatser och munhälsovård för barn, ungdomar, vuxna och äldre personer, både på individ-, grupp- och populationsnivå.

Kurser på grundnivå

Anatomi, fysiologi och medicinsk mikrobiologi för tandhygienisterUtbildningstillfällen

Kurskod: OHG006

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 41–50
Svenska
Programkurs
15 HP
Grundläggande vetenskapsteori och metoderUtbildningstillfällen

Kurskod: OHG008

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
100% (Dag)
v. 8–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Hälsopsykologi och kommunikationUtbildningstillfällen

Kurskod: OHG009

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
100% (Dag)
v. 13–17
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Oral hälsa prevention - kliniska studier IUtbildningstillfällen

Kurskod: OHG010

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Prekliniska studier för tandhygienistens yrkesområde, teori och metodUtbildningstillfällen

Kurskod: OHG007

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 51–7
Svenska
Programkurs
15 HP