Courses in Oral hälsa

Oral hälsa ingår som huvudområde i tandhygienistprogrammet. Området är mångfacetterat och bildar en helhet av kunskaper från naturvetenskapliga (främst odontologi och medicin) samt samhälls-, beteende- och folkhälsovetenskapliga domäner. Oral hälsa innefattar kunskaper och färdigheter i att bedriva och utveckla munhälsofrämjande insatser och munhälsovård för barn, ungdomar, vuxna och äldre personer, både på individ-, grupp- och populationsnivå.

Kurser på grundnivå

Anatomy, physiology, and medical microbiology for dental hygienistsCourse opportunities

Kurskod: OHG006

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-20
Distance  ()
100% (Day)
w. 46–50
Swedish
 Standalone course
15 ECTS credits
Preclinical studies for the dental hygienist, theory and methodCourse opportunities

Kurskod: OHG007

Start
Mode of study
Study pace
Period
Language
Course type
 
Autumn-20
Distance  ()
100% (Day)
w. 51–7
Swedish
 Standalone course
15 ECTS credits