Kurser i Socialt arbete

Inom huvudområdet socialt arbete får du de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna stödja människor i socialt utsatta situationer. Du stödjer dem att utveckla, förändra, bevara och använda livsstrategier för att hantera sin vardag. Till huvudområdet hör också kunskaper för att kritiskt kunna granska, ompröva och utveckla socialt arbete i olika former.
Det internationella socialarbetarförbundet (IFSW) definierar socialt arbete: "Det sociala arbetets profession stödjer social förändring, problemlösningar i mänskliga relationer och frigörelsen av människors förmåga att stärka välbefinnandet. Med stöd i teorier om mänskligt beteende och sociala system riktar sig socialt arbete till de punkter där människor möter och relaterar till sin omgivning. Mänskliga rättigheter och social rättvisa är det sociala arbetets grundläggande principer."

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Att säkerställa stabila familjehemsplaceringar 7,5 HP
Det etiska kravet inom social omsorg/socialt arbete - Verksamhetsutveckling för arbetslag inom social omsorg/socialt a 7,5 HP
Det sociala arbetets organisation och ledarskap 13,5 HP
Det sociala arbetsfältet 15 HP
Evidens i socialt arbete 7,5 HP
Examensarbete för masterexamen i socialt arbete 30 HP
Examensarbete för masterexamen i socialt arbete 15 HP
Flyktingrelaterad stress och psykisk hälsa 7,5 HP
Fördjupad värdegrundsutbildning inom äldreomsorgen med betoning på ledarskapet 7,5 HP
Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder 7,5 HP
Handledningsutbildning för praktikhandledare inom socionomutbildning 7,5 HP
Individ, grupp och familj 15 HP
Individen i samhället 7,5 HP
Juridik för det sociala arbetet 13,5 HP
Kompetensutveckling inom LSS-området 7,5 HP
Kurs för komplettering av social omsorgsexamen till socionomexamen 30 HP
Lagstiftning och dokumentation för boenden för ensamkommande barn och unga 7,5 HP
Personlig och professionell utveckling I 1,5 HP
Personlig och professionell utveckling II 1,5 HP
Personlig och professionell utveckling III 1,5 HP
Personlig och professionell utveckling IV 1,5 HP
Perspektiv på psykiskt lidande och återhämtning 7,5 HP
Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete 2 15 HP
Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete I, Socialt arbete 15 HP
Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik 15 HP
Socialpedagogik 15 HP
Socialpolitik, livsvillkor och marginalisering 7,5 HP
Socialt arbete - fördjupningskurs 30 HP
Socialt arbete inriktat mot missbruk och beroende 7,5 HP
Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning 15 HP
Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält 13,5 HP
Teorier och metoder i socialt arbete 15 HP
Teorier och metoder i socialt arbete 15 HP
Uppsats - Examensarbete 15 HP
Utvärdering och evidens i det sociala arbetet 15 HP
Verksamhetsförlagda studier - socialt arbete 30 HP
Vetenskapliga arbetsmetoder och projektarbete 13,5 HP
Vetenskapsteori och metod inom socialt arbete 15 HP
Våld i nära relationer med inriktning mot socialt arbete 7,5 HP
Välfärdspolitik i ett mångkulturellt samhälle 7,5 HP