Kurser i Socialt arbete

Inom huvudområdet socialt arbete får du de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna stödja människor i socialt utsatta situationer. Du stödjer dem att utveckla, förändra, bevara och använda livsstrategier för att hantera sin vardag. Till huvudområdet hör också kunskaper för att kritiskt kunna granska, ompröva och utveckla socialt arbete i olika former.
Det internationella socialarbetarförbundet (IFSW) definierar socialt arbete: "Det sociala arbetets profession stödjer social förändring, problemlösningar i mänskliga relationer och frigörelsen av människors förmåga att stärka välbefinnandet. Med stöd i teorier om mänskligt beteende och sociala system riktar sig socialt arbete till de punkter där människor möter och relaterar till sin omgivning. Mänskliga rättigheter och social rättvisa är det sociala arbetets grundläggande principer."