Kurser i Socialt arbete

Inom huvudområdet socialt arbete får du de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna stödja människor i socialt utsatta situationer. Du stödjer dem att utveckla, förändra, bevara och använda livsstrategier för att hantera sin vardag. Till huvudområdet hör också kunskaper för att kritiskt kunna granska, ompröva och utveckla socialt arbete i olika former.
Det internationella socialarbetarförbundet (IFSW) definierar socialt arbete: "Det sociala arbetets profession stödjer social förändring, problemlösningar i mänskliga relationer och frigörelsen av människors förmåga att stärka välbefinnandet. Med stöd i teorier om mänskligt beteende och sociala system riktar sig socialt arbete till de punkter där människor möter och relaterar till sin omgivning. Mänskliga rättigheter och social rättvisa är det sociala arbetets grundläggande principer."

Kurser på grundnivå

Det sociala arbetets organisation och ledarskapUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGB04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 14–22
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
13,5 HP
Individ, grupp och familjUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGA02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP
Juridik för det sociala arbetetUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGB02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 14–22
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
13,5 HP
Personlig och professionell utveckling IUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGB11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 13–13
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 44–44
Svenska
Programkurs
1,5 HP
Personlig och professionell utveckling IIUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGC12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 23–23
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 2–2
Svenska
Programkurs
1,5 HP
Personlig och professionell utveckling IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGC13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 23–23
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 2–2
Svenska
Programkurs
1,5 HP
Personlig och professionell utveckling IVUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGC14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 23–23
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 2–2
Svenska
Programkurs
1,5 HP
Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politikUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGC01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
15 HP
Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövningUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGA03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP
Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfältUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–12
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–44
Svenska
Programkurs
13,5 HP
Teorier och metoder i socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGA04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP
Uppsats - ExamensarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGB06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
15 HP
Verksamhetsförlagda studier - socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGA05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
30 HP
Vetenskapliga arbetsmetoder och projektarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGB03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 14–22
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
13,5 HP
Vetenskapsteori och metod inom socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMGA06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP

Kurser på avancerad nivå

Barnets rättUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAB07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Behandlingsarbete inom missbruksvårdUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAM07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Evidens i socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAE07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–8
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Examensarbete för masterexamen i socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAEX2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Examensarbete för masterexamen i socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAEX1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoderUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAAE1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ledning och administration i socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAL07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Samhällsvetenskapliga metoderUtbildningstillfällen

Kurskod: SMADSM

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
SocialgerontologiUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAS07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Utvärdering och evidens i offentlig sektorUtbildningstillfällen

Kurskod: SMADU1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Våld i nära relationer med inriktning mot socialt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SMAV07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 9–13
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Välfärder och ofärderUtbildningstillfällen

Kurskod: SMA511

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP