Kurser i Kulturgeografi

Kulturgeografi är ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar samspelet mellan människa, samhälle och miljö på lokal, regional och global nivå.
Du får kunskap om människans liv och verksamhet på jorden. Vi studerar hur globaliseringen påverkar vårt näringsliv och vår vardag, varför städer ser olika ut och varför infrastrukturen ser ut som den gör på olika platser. Vid Karlstads universitet kan du läsa Kulturgeografi samt Samhällsplanering.
Vi erbjuder även forskarutbildning i Kulturgeografi.

Kurser på grundnivå

Fysisk planering i praktikenUtbildningstillfällen

Kurskod: KGGB49

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Kulturgeografi IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: KGGC02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Landskapet som fysisk, upplevd och levd miljöUtbildningstillfällen

Kurskod: KGGB88

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Regionala utvecklingsprocesser och regionalpolitikUtbildningstillfällen

Kurskod: KGGB90

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Samhällsplanering - praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: KGGB46

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Samhällsplanering I: introduktionUtbildningstillfällen

Kurskod: KGGA80

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Samhällsplanering IIUtbildningstillfällen

Kurskod: KGGB86

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 19–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 19–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Samhällsplanering, praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: KGGB47

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Samhällsplaneringens geografiska kontext: platsen som livsmiljöUtbildningstillfällen

Kurskod: KGGA82

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Samhällsplaneringens rumsliga och geografiska processerUtbildningstillfällen

Kurskod: KGGB84

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Svenska
Programkurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–8
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–8
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Samhällsvetenskaplig metod och uppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: KGGB92

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
15 HP