Kurser i Kulturgeografi

Kulturgeografi är ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar samspelet mellan människa, samhälle och miljö på lokal, regional och global nivå.
Du får kunskap om människans liv och verksamhet på jorden. Vi studerar hur globaliseringen påverkar vårt näringsliv och vår vardag, varför städer ser olika ut och varför infrastrukturen ser ut som den gör på olika platser. Vid Karlstads universitet kan du läsa Kulturgeografi samt Samhällsplanering.
Vi erbjuder även forskarutbildning i Kulturgeografi.