Kurser i Statistik

Ämnet Statistik är ett metodämne som handlar om att samla in, bearbeta och sammanfatta information. De statistiska metoderna används inom de flesta områdena såsom inom unversitetsvärlden som yrkesverksamheten i samhället.
Statistiska metoder används bland annat som hjälpmedel vid planering och beslutsfattande inom olika samhällsstrukturer, och inom forskningen i den akademiska världen. Med den moderna datatekniken har gjort det blivit möjligt att lagra mycket stora mängder information. Med denna utveckling har behovet för olika statistiska metoder ökat för att hantera denna stora mängd information. För att kan kunna analysa, tolka och presentera informationen i enklare form så är det nödvändigt med kunskaper i statistik.
Statistik, i kombination med ämnen såsom ekonomi, turism, biologi och omvårdnad, utgör en god grund för en framtida yrkesverksamhet.

Statistik fristående kurser - Kontakt studie- och karriärvägledare Eva Hallgren

Civilekonomprogrammet - Kontakt studie- och karriärvägledare Lena Wikström

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.