Introduktion till linjära metoder med tillämpningar i R

 
7,5 HP