Kurser i Sociologi

Inom sociologin studeras hur människor agerar som medlemmar av olika gemenskaper. Här studeras också sociala relationer och processer inom exempelvis familjer, arbetsplatser, sociala nätverk, föreningar, organisationer och hela samhällen.

Sociologiämnet erbjuder även kurser med inriktning mot socialpsykologi. Där läggs särskild vikt vid individen i relation till grupp och samhälle. Vid Karlstads universitet fokuserar sociologin särskilt på organisering på olika nivåer i samhället. Vi fördjupar oss inom sociala fenomen såsom emotioner, normalitet, mångfald och ojämlikhet för att förstå människors olika sätt att agera.

Sociologins kunskap och begrepp används inom många andra vetenskapliga ämnen, samt långt utanför universitetet. Utbildning i sociologi passar för alla yrken där kunskap om samhälle och människor är viktig. Det är möjligt att läsa kurser på både grund- och avancerad nivå. Kurser med inriktning mot socialpsykologi läses på grundnivå, men ger behörighet att läsa sociologi på avancerad nivå.

Sociologiämnet erbjuder också kandidatprogrammet Samhällsanalytiker på grundnivå, samt forskarutbildning i sociologi.