Kurser i Sociologi

Inom sociologin studeras hur människor agerar som medlemmar av olika gemenskaper. Här studeras också sociala relationer och processer inom exempelvis familjer, arbetsplatser, sociala nätverk, föreningar, organisationer och hela samhällen.

Sociologiämnet erbjuder även kurser med inriktning mot socialpsykologi. Där läggs särskild vikt vid individen i relation till grupp och samhälle. Vid Karlstads universitet fokuserar sociologin särskilt på organisering på olika nivåer i samhället. Vi fördjupar oss inom sociala fenomen såsom emotioner, normalitet, mångfald och ojämlikhet för att förstå människors olika sätt att agera.

Sociologins kunskap och begrepp används inom många andra vetenskapliga ämnen, samt långt utanför universitetet. Utbildning i sociologi passar för alla yrken där kunskap om samhälle och människor är viktig. Det är möjligt att läsa kurser på både grund- och avancerad nivå. Kurser med inriktning mot socialpsykologi läses på grundnivå, men ger behörighet att läsa sociologi på avancerad nivå.

Sociologiämnet erbjuder också kandidatprogrammet Samhällsanalytiker på grundnivå, ett masterprogram i Kritisk samhällsanalys, samt forskarutbildning i sociologi.

Kurser på grundnivå

Att skapa kunskap om komplexa sociala processerUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGA80

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Fortsättningskurs vetenskaplig metodUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGBB3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–18
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Introduktion till socialpsykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGAB1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Introduktion till sociologinUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGAB2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Introduktion till vetenskaplig metodUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGAB3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Moderna sociologiska teorier om social förändringUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGN02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Organisation, grupprocesser och projektledningUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGB52

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Svenska
Programkurs
7,5 HP
ProjektarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGBB4

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 19–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Samhällsanalys, helterminspraktikUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGA91

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Samhällsplanerarens sociologiska kontextUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGA40

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Samhällsplanerarens sociologiska kontext IIUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGB60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Samhällsvetenskapliga metoderUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGN03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Självständig fördjupningUtbildningstillfällen

Kurskod: SOG100

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Social förändringUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGA70

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Socialpsykologi IUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGA30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Socialpsykologi IIUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGB10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Socialpsykologisk teoriUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGBB1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–8
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Sociologi IUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Sociologi IUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGAD1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Sociologi IIUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGB01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Sociologi IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGCD1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Sociologi IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGC01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Sociologisk teoriUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGBB2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 9–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Erkännande, autenticitet och resonansUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAE64

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalysUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAE20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Glokala relationerUtbildningstillfällen

Kurskod: SOA503

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Kritiska perspektiv på motstånd och social förändringUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAE61

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskningUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAD20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Miljöproblem och miljöarbete som sociala processerUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAE65

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Omvärldsanalys och forskningsöversiktUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAE63

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Praktik: samhällsanalys avancerad nivåUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAE91

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Sociologi IV, ExamensarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAD30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Sociologi IV, V, ExamensarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAE50

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Sociologi V ExamensarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAE30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Sociologiska teorierUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAD10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP