Kurser i Sociologi

Inom sociologin studeras hur människor agerar som medlemmar av olika gemenskaper. Här studeras också sociala relationer och processer inom exempelvis familjer, arbetsplatser, sociala nätverk, föreningar, organisationer och hela samhällen.

Sociologiämnet erbjuder även kurser med inriktning mot socialpsykologi. Där läggs särskild vikt vid individen i relation till grupp och samhälle. Vid Karlstads universitet fokuserar sociologin särskilt på organisering på olika nivåer i samhället. Vi fördjupar oss inom sociala fenomen såsom emotioner, normalitet, mångfald och ojämlikhet för att förstå människors olika sätt att agera.

Sociologins kunskap och begrepp används inom många andra vetenskapliga ämnen, samt långt utanför universitetet. Utbildning i sociologi passar för alla yrken där kunskap om samhälle och människor är viktig. Det är möjligt att läsa kurser på både grund- och avancerad nivå. Kurser med inriktning mot socialpsykologi läses på grundnivå, men ger behörighet att läsa sociologi på avancerad nivå.

Sociologiämnet erbjuder också kandidatprogrammet Samhällsanalytiker på grundnivå, samt forskarutbildning i sociologi.

Kurser på grundnivå

Att skapa kunskap om komplexa sociala processerUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGA80

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Individen och samhälletUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGA60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Moderna sociologiska teorier om social förändringUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGN02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
50% (Dag)
v. 4–13
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Motstånd och social förändringUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGA61

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Organisation, grupprocesser och projektledningUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGB51

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 9–14
Svenska
Programkurs
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 8–13
Svenska
 Fristående kurs
10 HP
Samhällsanalys, halvterminspraktikUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGA92

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
15 HP
Samhällsanalys, helterminspraktikUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGA91

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
30 HP
Samhällsorganisering, public sociology och forskningspraktikUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGA50

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
30 HP
Samhällsplanerarens sociologiska kontextUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGA40

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 51–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Samhällsplanerarens sociologiska kontext IIUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGB60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Samhällsvetenskapliga metoderUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGN03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
50% (Dag)
v. 14–23
Engelska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Självständig fördjupningUtbildningstillfällen

Kurskod: SOG100

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Social förändringUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGA70

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
30 HP
Socialpsykologi IUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGA30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Socialpsykologi IIUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGB10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Sociologi IUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
30 HP
Sociologi IIUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGB01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Sociologi IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGC01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Sociologisk teori och social förändringUtbildningstillfällen

Kurskod: SOGB70

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalysUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAE20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Glokala relationerUtbildningstillfällen

Kurskod: SOA503

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Kritiska perspektiv på motstånd och social förändringUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAE61

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskningUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAD20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Organisering, interaktion och samhälleUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAE60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Sociologi IV, ExamensarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAD30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Sociologi IV, V, ExamensarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAE50

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Sociologi V ExamensarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAE30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Sociologiska teorierUtbildningstillfällen

Kurskod: SOAD10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP