Samverkan om klinisk forskning mellan Karlstads universitet och Region Värmland