Projekt inom Akademin för smart specialisering, 2022-2028