Arbete eller praktikplats på Karlstads universitet för dig som kommer från Ukraina