Per-Olof Nilsson, hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper