Nyhetsarkiv för "VIPP"

2019-06-26
En globaliserad värld som förändras i allt snabbare takt ställer krav på snabba innovationsprocesser. En nyligen publicerad avhandling beskriver hur samarbeten genom öppna innovationsprocesser i nätverk kan vara ett alternativ som gör resan från idé till kommersialisering kortare. Konstant utveckling av ny teknologi i en snabbt föränderlig och globaliserad värld förkortar produkters livscykler.
2019-04-24
Vårmötet 2019 inleddes på Karlstads universitet och fortsatte med besök på Stora Enso i Forshaga. Dagen inleddes med att Lars Järnström öppnade vårmötet, därefter följde föredraget "Hållbara arbetslivsförhållanden" av Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap. Lunchen inleddes med att Vipps styrelseordförande Louise Törnefalk Svanqqvist avtackade Lars Järnström. Efter lunch besöktes Stora Enso i Forshaga med visning av produkter och rundvandring på anläggningen.
2019-04-17

Lars Järnström går i pension

Nyheter » 2019-04-17
Lars Järnström, professor i bestrykningsteknik, kom till Karlstads universitet 1999 och har varit med och byggt upp den numera stora forskningsmiljön inom fiberbaserade processer och produkter. Nu i vår är det dags för pension, men han kommer vara fortsatt verksam vid universitetet som senior professor. Lars Järnströms forskning handlar huvudsakligen om miljövänlig ytbehandling av fiberbaserade förpackningsmaterial.
2018-10-02
Ny forskning vid Karlstads universitet visar att massafabriker årligen kan spara flera miljoner kronor genom ny mätteknik. Den nya mättekniken gör det möjligt att styra massaprocessen så att förbrukningen av kemikalier, vatten och energi minskar.
2018-06-12
Torkprocessen står för en stor del av den energi som används vid papperstillverkning. Ny avhandling vid Karlstads universitet visar att IR-teknik kan användas för att uppnå högre torkhastighet och för att studera torkbeteendet hos individuella fibrer. Torkprocessen står för en betydande del av den energi som används i pappersmaskinen. Detta gäller särskilt vid tillverkning av premiumprodukter av mjukpapper för exempelvis toalett- och hushållspapper.
2018-06-11
På sikt behöver vi helt ersätta petroleumbaserade material i livsmedelsförpackningar med biobaserade material. Nu visar forskning vid Karlstads universitet att en blandning av stärkelse och andra polymerer är en lika bra skyddsbarriär. - Kraven på livsmedelsförpackningar är att de ska skydda och förlänga hållbarheten av livsmedlet samt fungera vid transporter, säger Asif Javed, doktor i kemiteknik vid Karlstads universitet.
2018-06-08
Lars Järnström, professor i kemiteknik vid Karlstads universitet, har erhållit 2018 TAPPI Coating and Graphic Arts Technical Award och the Charles W Engelhard Prize. Världens mest prestigefyllda pris inom ytbehandling av papper. Priset utdelades under TAPPI PaperCon Conference in Charlotte, North Carolina, USA den 16 april 2018.
2018-03-29
Vårmötet 2018 inleddes på Karlstads universitet och fortsatte med besök i Bäckhammar. Vipp forskarskola har varit verksam i sju år och flera disputationer har genomförts och fler kommer under året inom projekt som rör processer, energi, miljö och tjänsteutveckling inom några av Sveriges betydande basindustrier. Vårmötet inleddes med några presentationer av pågående projekt.
2018-03-27
Den första mottagaren av Paper Province Award blev den tidigare Vippdoktoranden Christer Gustavsson. Priset utdelades i Karlstad vid Bioekonomiriksdagen 21-22 mars. Christer Gustavsson var den första som disputerade inom Vipp Forskarskola. Det gjorde han redan i december 2016 med avhandlingen "Added value from biomass by broader utilization of fuels and CHP plants".
2017-12-19
Sju produkter står för nästan hälften av allt svinn av frukt och grönsaker i en butik visar en studie genomförd av forskare på Karlstads universitet.
2017-12-11

Forskning blev konst

Nyheter » 2017-12-11
Torsdagen den 7 december arrangerade Karlstads universitet och Paper Province en vernissage där forskningsprojekt ställdes ut som konstverk på Karlstad CCC. Syftet var att ge näringslivet en inblick i vilken forskning som bedrivs och hur den kan användas för att stärka konkurrenskraften hos regionens företag. Besökarnas betyg var positvit, särskilt möjligheten att diskutera med forskarna som fanns tillgängliga under minglet. - Det här gör att man blir intresserad.
2017-10-11
Under Vipp forskarskolas höstmöte fick deltagarna bland annat en presentation av och rundvandring på BillerudKorsnäs stora satsning Next Generation i Grums. Flera doktorandprojekt redovisades och även ett besök på Stora Ensos sågverk i Grums hanns med under höstmötets två dagar. Vipp forskarskola samlar forskare och företagsrepresentanter för samarbete inom fiberbaserade processer och produkter.
2017-05-16
Idag är det sällsynt med produkter på marknaden som både är ekonomiskt fördelaktiga och miljövänliga. En diskmaskin med en inbyggd värmepump är dock ett sådant exempel.
2017-04-26
Vårmötet 2017 genomfördes 24-25 april med BTG Instruments AB i Säffle som värd. Vipp forskarskola har varit verksam i sex år och har nu 12 doktorander som forskar inom projekt som rör processer, energi, miljö och tjänsteutveckling inom några av Sveriges betydande basindustrier. Vårmötet inleddes med en workshop för doktoranderna.
2017-04-10
Cellulosa framställd från norrländsk gran och tall kan vara vägen till framtidens miljövänliga textilprodukter och i en doktorsavhandling från Karlstads universitet har sådan cellulosaframställning specialgranskats. Världens befolkning ökar samtidigt som genomsnittsinkomsten stiger, vilket medför att efterfrågan på kläder och andra textilier skjuter i höjden. Man räknar med att den globala textilförbrukningen år 2050 kommer att vara tre gånger så hög som 2015.
2017-03-15
Livsmedelsförpackningar fyller många funktioner, de ska skydda maten från att bli förstörd och de ska vara så miljövänliga som möjligt. På Karlstads universitet pågår forskning om vilka egenskaper som är viktiga för nya förpackningsmaterial.
2017-03-03
Många av de fliseldade pannor som förser fjärrvärmenät och industrier med värme, skulle också kunna producera förnybara drivmedel eller kemikalier i tillägg till den el och värme som produceras i dagsläget.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "VIPP"