Vice riksbankschefen om penningpolitik och inflation

 2008-03-05