Varför så lite samarbete trots goda möjligheter?

 2005-05-10