Varför har resultaten i grundskolan försämrats?

 2010-01-11