Väggmålning till universitetets huvudentré

 2019-04-01