Universitetsstyrelsen: Coronapandemin leder till ekonomiskt överskott enligt prognos för helåret

 2020-10-01