Universitetet skänker datorer till Estland

 2000-10-06