Unikt samarbete mellan ingenjörsstudenter, elever från Arvika och ingenjörer från Volvo

 2022-11-21