Undervisning och examination på plats kombineras med distans

 2022-01-12